Risicobeoordeling van de sierteeltketen als introductieroute voor invasieve plantensoorten

De sierteeltketen is wereldwijd een belangrijke route is voor de import en verspreiding van uitheemse soorten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de Radboud Universiteit gevraagd om een risicobeoordeling uit te voeren voor Nederland. Uit de resultaten blijkt dat ruim 60% van de in Nederland in het wild waargenomen uitheemse plantensoorten verbonden is aan de sierteeltketen. De planten zijn of worden verhandeld of zijn meegelift. Ook liften dieren en andere organismen onbedoeld mee met de import van sierplanten, opkweekmateriaal en zaaigoed. Het aantal eerste waarnemingen van zowel verwilderde sierplantsoorten als meeliftende soorten vertoont over de jaren een stijgende trend die nog niet afvlakt. Verwilderde plantensoorten en meeliftende organismen kunnen de biodiversiteit aantasten.