Informatie over besmetverklaring aardappelmoeheid

In dit document wordt uitgelegd met welke beperkingen u als teler te maken krijgt en hoe u in aanmerking kan komen voor een vervroegde opheffing van een besmetverklaring. Ook de kosten van een inspectie en de namen van bevoegde inspectie-instantie zijn hierin opgenomen.