Melding bestrijdingsmaatregel aardappelmoeheid

Is aardappelmoeheid in een aardappelgewas (niet pootgoed) geconstateerd? Dan kan de gebruiker van het perceel met dit formulier aan de NVWA melden welke bestrijdingsmaatregelen hij heeft getroffen.