Uitvoeringsprotocol aardappelmoeheid resistentietoetsing 2020

Dit protocol is een onderdeel van de overeenkomst tussen de NVWA – Divisie Regie en Expertise en de onderzoeksinstantie over het accepteren van gegevens van resistentieonderzoek naar aardappelmoeheid voor officiële doeleinden.