Besmettingsrisico’s voorkomen

Het filmpje laat zien hoe uw klanten én uzelf te beschermen tegen bloedoverdraagbare ziekten. En hoe makkelijk bacteriën en virussen zich anders verspreiden en de hele werkplek besmetten.

Als tatoeëerder is je vak je passie en sta je voor de kwaliteit van je werk. Een voorspoedige genezing van de tatoeage is van groot belang voor de uiteindelijke kwaliteit. Dat je hygiënisch werkt volgens de hygiënerichtlijnen hoort bij het vakmanschap van jou als tatoeëerder.

Hygiënisch werken houdt in dat je je klanten én jezelf beschermt tegen bloedoverdraagbare ziekten.

Bespreek met de klant of deze allergieën of andere aandoeningen heeft en controleer of de huid gezond is.

Geef klanten vóór het zetten van de tatoeage schriftelijke informatie over de risico’s van infectie en andere complicaties.

Laat klanten van tevoren een toestemmingsformulier tekenen. Zélf teken je dit formulier ook. Daarmee verklaar je dat je volgens de hygiënerichtlijnen werkt. Je geeft een kopie van het ingevulde formulier mee aan je klant.

Als je niet hygiënisch werkt, verspreiden bacteriën en virussen zich heel makkelijk en besmetten zo je hele werkplek

Als je je tijdens het tatoeëren prikt aan een gebruikte naald, kun je een bloedoverdraagbare ziekte zoals Hepatitis B oplopen.

Omdat Hepatitis B erg besmettelijk is, kun je je er maar beter tegen vaccineren. Na drie injecties ben je langdurig of levenslang beschermd.

Als je je prikt, laat het wondje dan flink doorbloeden en spoel het goed af. Plak er een pleister op en neem daarna contact op met je huisarts of de GGD.

Gooi gebruikte naalden en naaldmodules direct in de UN naaldcontainer. Op de container staat het UN keurmerk, eventueel met daarbij nummer 3291.

De hygiënerichtlijnen voor tatoeëren vind je op de website van het RIVM. Daar kun je de regels nog eens precies nalezen.