Video NVWA De NVWA en dierenwelzijn

Dierenwelzijn houdt in dat dieren voldoende water, voedsel en een geschikte leefomgeving hebben met voldoende ruimte en goede voorzieningen. Ook moeten ze beschermd worden tegen verwondingen, ziekte en stress, en gezelschap hebben van soortgenoten. De NVWA controleert of eigenaren van dieren zich aan de regels te houden en dieren goed behandelen. We voeren inspecties uit bij fokkers en veehouders. En als dieren geslacht worden, controleren we of dit stress- en pijnloos verloopt.