Waarom heeft de NVWA aandacht voor GenX en PFOA?

Het voorkomen van de stoffen GenX en PFOA in het milieu kan tot gevolg hebben dat deze stoffen worden opgenomen in akkerbouw- en diervoedergewassen. Hierdoor kan de mens worden blootgesteld aan deze stoffen door het consumeren van land- en tuinbouw producten. Ook kan de mens mogelijk blootgesteld worden door het eten van producten van dierlijke oorsprong zoals zuivelproducten.

terug