Welke kennis is er over stoffen zoals GenX en PFOA in Nederland?

Om kennis en informatie over stoffen zoals PFOA te verzamelen is in 2012 het Expertisecentrum PFAS opgericht. PFAS is de verzamelnaam voor de groep stoffen waar PFOA toe behoort. Ook op de websites van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Milieudienst Rijnmond en het RIVM is hier informatie over te vinden.

terug