Belangrijke veiligheidswaarschuwing cv-ketels Ferroli van type BlueSense en BlueHelix

Ferroli waarschuwt voor Ferroli cv-ketels van het type BlueSense en BlueHelix met productiedatum vanaf 1-1-2022. Er is een risico op besmetting met legionellabacteriën. Voer een reiniging uit volgens de instructie op de website van Ferroli of laat dit doen door uw installateur.

Zie de instructie op de website van Ferroli.

Reiniging is alleen nodig bij de 2 genoemde typen ketels (BlueSense en BlueHelix) met serienummers die beginnen met het cijfer 22 of 23. Dit verwijst naar het jaar waarin de ketel is geproduceerd. U vindt dit nummer op een sticker aan de onderkant van de ketel bij de aansluiting van het tapwater (zie foto hieronder).

Om welk product gaat het?

  • Product: Ferroli cv-ketel
  • Type: BlueSense en BlueHelix
  • Productiedatum: na 1 januari 2022
  • Serienummer: beginnend met het cijfer 22 of 23
Serienummer op cv-ketel
Beeld: ©NVWA