5.152 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Rapportage van de Raad van advies over Bureau Risicobeoordeling van de VWA

De Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit heeft conform haar wettelijke taak  ...

Rapport | 07-02-2011

Onafhankelijke risicobeoordeling VWA 2009

Rapportage van de Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit over het jaar 2009.

Rapport | 07-02-2011

Rookvrije horeca, inventarisatie naleefniveau winter 2010/2011

Dit document toont de resultaten van de inventarisatie van het naleefniveau rookvrije horeca winter 2010/2011.

Inspectieresultaat | 28-01-2011

Nationaal controleprogramma residuen van bestrijdingsmiddelen, resultaten 2009

Samenvatting Nederlandse controle van bestrijdingsmiddelenresiduen - 2009.

Inspectieresultaat | 28-01-2011

Aardappelmoeheid survey vaststellen van verspreiding van aardappelcysteaaltje

De divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is in 2010 gestart met een survey met het ...

Publicatie | 02-12-2010

Artikel PPO Boerderij: Risico's van terugbrengen zeefgrond naar perceel

Artikel uit PPO Boerderij over risico's van terugbrengen zeefgrond naar perceel.

Publicatie | 02-12-2010

Resistentietoename door subtherapeutische concentraties antibiotica als gevolg van versleping

De voortdurende toename van resistentie van bacteriën tegen antibiotica vormt een bedreiging voor de volks- en diergezondheid, ...

Risicobeoordeling | 30-11-2010

Risicoanalyse Amerikaanse ribkwal

De aanwezigheid van de Amerikaanse ribkwal (Mnemiopsis leidyi) in Nederlandse wateren is voor het eerst met zekerheid vastgesteld ...

Rapport | 24-11-2010

Erkende kwekerijen van waardplanten van Anoplophora chinensis uit China

Dit register toont erkende kwekerijen van waardplanten van Anoplophora chinensis uit China.

Register | 24-11-2010

Brief voor bewoners en bedrijven binnen straal van 500 meter rondom de vindplaat Aziatische boktor

Brief | 18-11-2010