Reactie NVWA op berichtgeving EenVandaag (07-04-2023)

Op vrijdag 7 april zendt het televisieprogramma EenVandaag een reportage uit over het toezicht op de vee- en vleessector door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook worden in de uitzending ervaringen getoond van (oud-)medewerkers. Inspecteur-generaal van de NVWA Gerard Bakker is geïnterviewd voor deze reportage. Het gehele interview is te zien op de website van EenVandaag.

Het raakt de directie van de NVWA dat enkele medewerkers en oud-medewerkers belemmeringen bij de uitoefening van hun vak (hebben) ervaren en onvoldoende ruimte hebben ervaren hun stem te laten horen. Dat is niet wat de NVWA wil. Gerard Bakker: "We stimuleren een open en veilige cultuur, waarbij er vangnetten zijn – zoals vertrouwenspersonen – voor als je toch vastloopt. Ik wil dat mensen zich vrij voelen zich te uiten, ik wil debat, discussie en tegenspraak. Daar is ons werk bij gebaat. Maar altijd met begrip en respect voor elkaar. Gaat dat altijd goed? Nee, natuurlijk niet altijd. Waar we dat tegenkomen, moeten we dat met elkaar bespreken en oplossen. Daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt en dat zullen we ook blijven doen." De ervaringen van deze (oud-)medewerkers zijn nadrukkelijk niet maatgevend voor het domein dierenwelzijn en de NVWA als geheel.

Ten aanzien van de verwachtingen in de richting van de NVWA, staat volgens Bakker voorop dat bedrijven er zelf verantwoordelijk voor zijn dat zij goed met dieren omgaan en dat zij veilig voedsel produceren. "De NVWA is daar waar de grootste risico's zijn en pakt misstanden aan op het moment dat we ze tegenkomen. Een toezichthouder kan niet overal zijn. Daarom is het erg belangrijk dat de sector die verantwoordelijkheid ook echt voelt en niet alleen de regels naleeft wanneer de NVWA langskomt. Daar spreekt de NVWA de sector ook op aan. In het belang van dierenwelzijn en voedselveiligheid."

Bakker benadrukt dat de directie van de NVWA staat voor haar medewerkers. "Bij ons werken ongelooflijk goede, gemotiveerde professionals die zeer goed opgeleid zijn en staan voor hun vak. Met altijd het beste voor het dier en de samenleving voor ogen. Dat is wat hen drijft, dat zie ik elke dag. Daar ben ik ontzettend trots op."