Reactie NVWA op berichtgeving RTL Nieuws doorlooptijd boetes aan slachthuizen (19-02-2024)

RTL Nieuws bericht over het toezicht in de grote roodvleesslachthuizen. In de berichtgeving is er onder andere aandacht voor de soms lange tijd tussen het constateren van een overtreding en het opleggen van een bestuurlijke boete aan een slachthuis.

De NVWA kijkt altijd kritisch naar haar eigen rol. Van daaruit ontwikkelen en verbeteren we. Dat geldt over de volle breedte van ons werk, dus ook het toezicht in slachthuizen. De NVWA erkent dat de tijd tussen een overtreding en het opleggen van een boete vaak lang was. Dat proces hebben we inmiddels sterk verbeterd waardoor deze doorlooptijd aanzienlijk is teruggebracht. Gestreefd wordt nu om Bestuurlijke boetes binnen de wettelijke termijn van 13 weken te hebben opgelegd.

Het is een misverstand dat er tussen het moment van constateren van een overtreding en het daadwerkelijk opleggen van de boete niets wordt gedaan. Wanneer wij een overtreding zien, nemen wij, als de situatie daarom vraagt, direct corrigerende maatregelen. Bijvoorbeeld het verlagen van de slachtsnelheid of het tijdelijk stilleggen van een slachtlijn. Deze maatregelen hebben directe gevolgen en impact. Het moment waarop het slachthuis de boete ontvangt, zegt dus niets over de maatregelen die er in de tussentijd zijn genomen.

Als het aan de NVWA ligt, gebeurt het uitdelen van boetes bij uitzondering. We doen dat liever niet. Maar dat vraagt iets van de slachthuizen. Het begint bij hen. Door alles in het werk te stellen zich aan wet- en regelgeving te houden. Met het opleggen van maatregelen of het uitdelen van boetes alleen bereiken we dat niet. Wij stimuleren slachthuizen zich verantwoordelijk voelen voor een goede gang van zaken binnen hun bedrijf en de lat daarbij voor zichzelf steeds hoger te leggen. Ook wanneer de NVWA niet kijkt.