NVWA en sociale media

De NVWA zet sociale media in om burgers, consumenten en ondernemers te informeren en in gesprek te gaan over de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de bescherming van flora en fauna. U vindt ons op Twitter, Facebook, YouTube en Instagram.

Twitter

Volg @_NVWA en ontvang nieuwsberichten, veiligheidswaarschuwingen en tips over de veiligheid van voedsel en producten. De NVWA houdt u via Twitter op de hoogte van wat wij doen om de gezondheid van mensen, dieren en planten, het dierwelzijn en de flora en fauna te beschermen.

Voor ondernemers plaatsen wij berichten over (nieuwe) wet- en regelgeving, (resultaten van) onze handhaving en nalevingshulp.

Ons webcareteam beantwoordt via dit kanaal vragen van burgers, consumenten en ondernemers.

Twitterende inspecteurs

Onze twitterende inspecteurs zijn er in principe speciaal voor ondernemers. Volg hen voor informatie over handhaving, wet- en regelgeving en hulp op specifieke werkterreinen:

@NVWADierwelzijn: twittert over toezicht op gebied van dierenwelzijn
@NVWA_Fyto: twittert over toezicht op gebied van plantenziekten en –plagen
@NVWA_Gewas: twittert over toezicht op gebied van gewasbescherming en gewasbeschermingsmiddelen
@NVWA_Horeca: twittert over toezicht op gebied van voedselveiligheid
@nvwa_import: twittert over toezicht op gebied van import en export van producten van dierlijke oorsprong
@NVWA_Landbouw: twittert over toezicht op gebied van landbouwhuisdieren
@NVWA_Natuur: twittert over toezicht op gebied van flora en fauna
@NVWA_Non-food: twittert over toezicht op gebied van productveiligheid
@nvwa_pluimvee twittert over toezicht op gebied van pluimveeslachthuizen
@NVWA_Roken: twittert over toezicht op gebied van het rookverbod en de leeftijdsgrenzen bij verkoop van tabak
@NVWA_subsidies: twittert over toezicht op gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL & ANLb)
@NVWA_Vleesketen: twittert over toezicht op gebied van de vleesketen, met name vanuit slachthuizen
@NVWA_Voedsel: twittert over toezicht op gebied van de industriële productie van voedsel en over bijzondere eet- en drinkwaren

Twitterende experts

@KarenGussow: Expert op gebied van voedselfraude, werkzaam bij de NVWA_IOD. Twittert over beleid en achtergronden
@nvwa_expertdier: Expert op gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en vervoer. Twittert over beleid en achtergronden.

Onze twitterende inspecteurs gaan graag met u in gesprek.

Facebook

De NVWA houdt u via Facebook op de hoogte van veiligheidswaarschuwingen. Daarnaast geven wij achtergrondinformatie bij voor ons relevant nieuws. U leert onze organisatie beter kennen: we laten via kleine verslagen zien wat we doen om de veiligheid van voedsel en producten te garanderen en de gezondheid van dieren en planten, het dierwelzijn en flora en fauna te beschermen.

Ons webcareteam geeft antwoord op vragen die via Facebook aan ons worden gesteld.

YouTube

Via het YouTubekanaal NVWA geven we in korte filmpjes uitleg en hulp aan ondernemers en burgers, bijvoorbeeld over waar je op moet letten als je dieren of producten wilt meenemen uit het buitenland.

Instagram

Op Instagram geven we een beeld van ons werk in foto’s en filmpjes met een uitleg.

Webcare

Het webcareteam van de NVWA is vooralsnog aanwezig op Twitter en Facebook. Het is actief tijdens kantooruren en beantwoordt vragen, geeft uitleg, corrigeert onjuistheden en reageert op meldingen en signalen, bijvoorbeeld over roken in de horeca.