NVWA-tarieven fytosanitair 2021

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven fytosanitair die gelden per 1 januari 2021.

Fytosanitair tarieven

Fytosanitair tarieven
Inspecties en herinspectieseuro
basistarief per persoon per inspectieaanvraag347,74
per kwartier per medewerker per inspectie25,96
buiten kantoortijd starttarief per persoon per inspectieaanvraag546,43
buiten kantoortijd per kwartier per medewerker als inspectie langer duurt dan 3 uur33,67
vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie404,04
toeslag vergeefse reis per inspectieaanvraag521,61
toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectieaanvraag695,48
Brontabel als csv (555 bytes)
Fytosanitair tarieven
Inspecties en herinspecties fytosanitaire doorvoer en gebruikte import landbouw- en bosbouwmachineseuro
basistarief per persoon per inspectie90,59
per kwartier per inspectie33,97
buiten kantoortijd starttarief per inspectie117,77
buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur44,17
vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie530,04
toeslag vergeefse reis per inspectie135,89
toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectie181,18
administratieve documentencontrole van fytosanitaire doorvoerzendingen7,12
overige werkzaamheden2.021,00
afgifte instructie voor invoervergunning (IVI) bij een zending waarvoor een derde land een importvergunning heeft afgegeven189,58
aanvraag vervroegd opheffen teeltmaatregelen art. 2 Regeling bestrijding schadelijke organisme per afhandeling28,69
tarief per Beschikking Richtlijn 2007|33|EG Melding AM bestrijding maatregel37,72
laboratoriumonderzoek per genomen monster193,54
diagnostiek Export bloembollen Israël | Zuid-Afrika237,58
tarief per monster dienstverleningzie tarieven type diagnostiek
Brontabel als csv (1 kB)
Fytosanitair tarieven
overige werkzaamhedeneuro
afgifte instructie voor invoervergunning (IVI) bij een zending waarvoor een derde land een importvergunning heeft afgegeven189,58
aanvraag vervroegd opheffen teeltmaatregelen art. 2 Regeling bestrijding schadelijke organisme per afhandeling28,69
tarief per Beschikking Richtlijn 2007|33|EG Melding AM bestrijding maatregel37,72
laboratoriumonderzoek per genomen monster193,54
diagnostiek Export bloembollen Israël | Zuid-Afrika237,58
tarief per monster dienstverleningzie tarieven type diagnostiek
Brontabel als csv (544 bytes)
Fytosanitair tarieven
certificaten en vergunningeneuro
ten kantore waarmerken van certificaten voor niet-inspectieplichtige zendingen59,17
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag – administratieve volledigheidstoets63,82
aanvraag  toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag – inhoudelijke beoordeling877,24
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag –verificatieaudit: Starttarief per bezoek789,50
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag –verificatieaudit: kwartiertarief per aanvraag31,15
toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - Starttarief per bezoek789,50
toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - kwartiertarief per audit31,15
geringe wijziging toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag274,13
starttarief voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag347,74
tarief voor initiële risico analyse vergunning art. 5 EU richtlijn 2019|829 per aanvraag per kwartier25,96
kosten voor derden voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraagkosten van derden
toetsen op aanwezigheid schadelijke organismen bij aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per genomen monster193,54
aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag125,94
aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag voor iedere hieraan gelijke vergunning61,86
Brontabel als csv (2 kB)
Fytosanitair tarieven
tarieven gewasbeschermingsmiddeleneuro
aanvraag erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden5.702,03
onderzoek erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden1.315,85
advies NVWA aanvraag voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden1.315,85
herinspecties gewasbescherming starttarief347,74
herinspecties gewasbescherming kwartiertarief25,96
buiten kantoortijd starttarief per inspectie546,43
buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur33,67
vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie404,04
herinspectie digitale terugmelding78,05
herinspectie schriftelijke terugmelding108,91
gewasbescherming brede screening werkzame stoffen478,08
gewasbescherming specifiek onderzoek op werkzame stoffen265,60
gewasbescherming analyse samenstelling gewasbeschermingsmiddel1.593,57
Brontabel als csv (1.010 bytes)
Fytosanitair tarieven
tarieven akkerbouweuro
aardappelmoeheid deelname vroegrooiovergedragen aan NAK
aardappelmoeheid ontheffing vruchtwisselingovergedragen aan NAK
aardappelmoeheid (ontheffing voor teelt in verbodsgebieden)overgedragen aan NAK
knolcyperus (ontheffing van het teeltverbod en overige maatregelen)overgedragen aan NAK

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Brontabel als csv (332 bytes)

Tarieven zijn gebaseerd op: