Regulier toezicht bij formulebedrijven: handhavende steekproef

De NVWA voert handhavende inspecties uit bij een deel van de locaties van formulebedrijven. We doen dat bij formules die het oordeel 'verbeterpunten vastgesteld' hebben gekregen, formules waar bij het verminderd toezicht tekortkomingen aan het licht zijn gekomen en formules die nieuw in de aanpak zijn opgenomen. Als zaken niet in orde zijn, nemen we maatregelen.

Steekproef

Voor iedere formule wordt een aselecte steekproef getrokken. Bepaling van het aantal te bezoeken locaties gebeurt op basis van de omvang van een formule en de eerder behaalde resultaten.

Verdeelsleutel Formuleaanpak

Bonus-malusprincipe

Hoe beter een formule het doet, hoe minder inspecties de NVWA bij een volgende steekproef uitvoert. Een formule waar de NVWA meer afwijkingen constateert, wordt daarentegen intensiever bezocht (bonus-malusprincipe).

Het resultaat van deze steekproef bepaalt het vervolg. Als de formule niet voldoende scoort (dat wil zeggen op 1 of enkele van de inspectiepunten voldoet minder dan 80 procent van de geïnspecteerde locaties of het percentage genomen maatregelen is meer dan 25 procent) wordt de formule ingedeeld in de categorie van formules met het oordeel 'verbeterpunten vastgesteld'.

Jaarlijkse steekproef

Bij formules in de categorie met het oordeel 'verbeterpunten vastgesteld', vindt in principe het daaropvolgende jaar een nieuwe steekproef plaats.

Dit betekent dat een formule het volledige jaar is ingedeeld in de categorie met het oordeel 'verbeterpunten vastgesteld'. Het is niet mogelijk om versneld een tweede inspectie aan te vragen voor een nieuwe indeling. De beslissing om een formule in de categorie met het oordeel 'verbeterpunten vastgesteld' in te delen is niet gebaseerd op details maar is het eindresultaat van een uitgebreide reeks inspecties bij locaties.