Convenanten

De NVWA sluit convenanten af met bedrijven die aantonen dat eigen controlesystemen de voedselveiligheid, dierveiligheid en veilige producten waarborgen.  Deze bedrijven krijgen dan minder inspecties.

Afgesloten convenanten

Overzicht convenanten