Relatieformulieren

Bedrijfsgegevens van importeurs, exporteurs en expediteurs van planten, groenten, fruit en plantaardige materialen.

Gegevens doorgeven met het relatieformulier

Nieuwe bedrijven, relaties of andere instanties kunnen gegevens doorgeven bij de NVWA met behulp van een relatieformulier. De keuringsdiensten BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw krijgen de beschikking over deze gegevens om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Nieuwe of gewijzigde inspectielocaties geeft u door aan de keuringsdienst waar de inspectielocatie aan is toegewezen. Deze is te bepalen aan de hand van de tabel 'Keuringsdienst per Productgroep' (zie relatieformulier). De aanmeldingen of wijzigingen worden ook aan de NVWA doorgegeven.

Wat moet u doen?

Afhankelijk van het type relatie kiest u een relatieformulier en vult u de gegevens in. Er zijn 3 typen formulieren:

  • Relatieformulier rechtspersoon: voor bedrijven of instellingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Gebruik hiervoor onderstaand formulier.
  • Relatieformulier natuurlijk persoon: voor burgers ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
  • Relatieformulier andere instantie: voor buitenlandse relaties of onderzoeks-/ overheidsinstellingen.

Wanneer u een nieuwe inspectielocatie heeft aangemeld, neemt de toegewezen keuringsdienst contact met u op om overige gegevens op te vragen.

Relatieformulier Rechtspersoon

8 cijfers
12 cijfers
U bent:
Van welke producten bent u exporteur, importeur en/of expediteur?
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen uw gegevens zodat wij weten welke importeurs, exporteurs en expediteurs planten, groenten, fruit en plantaardige materialen importeren en exporteren. Wij delen uw gegevens ook met de relevante keuringsdiensten die in het formulier staan, zodat zij weten welke bedrijven inspecties kunnen aanvragen. Op het bewaren van de gegevens zit geen einddatum.

Akkoordverklaring(verplicht)

KVK-nummer en Burgerservicenummer (BSN)

Door het gebruik van deze nummers kunnen het handelsregister van de KVK en de Gemeentelijke Basisadministratie als authentieke basisregistratie worden gebruikt. Het voordeel hiervan is dat bedrijven die wijzigingen aan de KVK doorgeven, en burgers bij het GBA, dit niet langer (ook) bij het ministerie van LNV moeten doen. De NVWA gebruikt het KVK-vestigingsnummer en BSN als relatienummer.