Lijst aardappelrassen met bijbehorend resistentieniveau aardappelmoeheid

De NVWA stelt jaarlijks een lijst samen van alle rassen waarvoor het resistentieonderzoek is afgerond  én beschikbaar zijn voor teelt in Nederland. Deze lijst bevat alle eindresultaten van de toetsingen, dus ook scores op het niveau van vatbaar en gedeeltelijk resistent.

Resistentie tegen aardappelmoeheid is ingewikkeld en heeft uitleg nodig. De NVWA heeft een document samengesteld waarin belangrijke begrippen worden uitgelegd. In dat document geven we aan de hand van voorbeelden aan hoe de ‘Lijst van aardappelassen met bijbehorend resistentieniveau AM’ gelezen en uitgelegd moet worden voor verschillende situaties.

De NVWA adviseert u kennis te nemen van dit toelichtende document.

In het zetmeelaardappelgebied is sprake van zogenaamde toegenomen 'virulentie’. Als dit optreedt zijn de cijfers van het resistentieonderzoek niet meer toepasbaar.