Erkende verwerkers van aardappeltarragrond

U kunt hier het Register van door de NVWA erkende bedrijven downloaden.

Afzet van aardappelen die geteeld zijn op AM besmet terrein kan uitsluitend plaatsvinden naar bedrijven die in het register vermeld zijn. De in het register vermelde bedrijven hebben een fytosanitair veilige verwerking van aardappeltarragrond.