Toepassing derdekeus-antibiotica bij gezelschapsdieren

Derdekeus-middelen zijn moderne antibiotica die heel belangrijk zijn in de gezondheidszorg voor mensen.

Dierenartsen mogen deze humane antibiotica alleen voorschrijven en toepassen als ze op basis van een gevoeligheidsbepaling kunnen aantonen dat andere antibiotica bij dieren niet werken.

Uitzonderingen

Situaties waarbij een dierenarts een derdekeus-antibioticum mag toepassen zonder voorafgaande gevoeligheidsbepaling:

  • De behandeling kan niet worden uitgesteld. De dierenarts moet wel alsnog een gevoeligheidsbepaling uitvoeren. Afhankelijk van de uitslag van deze bepaling moet de therapie worden bijgesteld.
  • Het is niet mogelijk om een kiem te isoleren.
  • Het is niet mogelijk om een gevoeligheidsbepaling uit te voeren.

Is het niet mogelijk om een kiem te isoleren of een gevoeligheidsbepaling uit te voeren? Dan mag alleen onder de volgende voorwaarden een derdekeus-antibioticum worden toegepast:

  • Er is geen alternatieve behandeling mogelijk voor de gestelde diagnose.
  • De dierenarts moet kunnen aantonen waarom van de verplichte gevoeligheidsbepaling is afgeweken.

Redenen als toepassingsgemak en prijs zijn geen redenen om af te zien van een gevoeligheidsbepaling.