Rol NVWA bij baby- en kinderartikelen

De NVWA controleert of fabrikanten en handelaren zich houden aan de wet. Ook controleren we producten die via de Europese buitengrenzen Nederland binnenkomen.

Europese RAPEX-systeem

Elk EU-land is verplicht informatie uit te wisselen over gevaarlijke producten. Voor Nederland doet de NVWA dat. Deze producten worden opgenomen in het Europese RAPEX-systeem. Dat gebeurt wanneer er kans is op ernstig letsel en ernstige gezondheidsschade.