Aanmelden voeding voor specifieke groepen

Brengt u een voedingsmiddel voor specifieke groepen voor het eerst in Nederland in de handel? Of verandert er iets aan een product dat al in de handel is? Controleer of u uw product bij ons moet aanmelden. Een aanmelding noemen we ook wel een kennisgeving.

Wanneer moet ik een product aanmelden?

In de volgende gevallen moet u het product bij ons aanmelden:

 • Producten die nog niet in Nederland te koop zijn.
 • Bestaande producten met een nieuwe naam of een ander merk.
 • Producten met een nieuwe claim.
 • Producten waarin een nieuw ingrediënt wordt gebruikt.
 • Producten met een belangrijke verandering in de samenstelling. Kleine, niet-essentiële veranderingen leveren geen nieuw product op.

Welke producten moet ik verplicht aanmelden?

U bent verplicht om de volgende producten bij ons aan te melden als u deze voor het eerst in de handel brengt:

 • Volledige zuigelingenvoeding voor baby’s van 0 tot 6 maanden.
 • Opvolgzuigelingenvoeding of opvolgmelk voor baby’s van 6 tot 12 maanden op basis van eiwithydrolysaten.
 • Opvolgzuigelingenvoeding met andere stoffen dan in bijlage II van EU-Verordening 2016/127 staan.
 • Voeding voor medisch gebruik.
 • Voeding voor gewichtsbeheersing. Het gaat om producten die bedoeld zijn om af te vallen en de dagelijkse voeding volledig vervangen.

Andere producten voor specifieke groepen hoeft u niet bij ons aan te melden.

Waarom moet ik mijn product aanmelden?

Het gaat om een product voor een kwetsbare groep, zoals baby’s of zieke mensen. Door deze producten aan te melden, hebben we zicht op welke producten er voor deze groepen in de handel komen. Zo nodig kunnen we ingrijpen.

Ik wil een product aanmelden

Meld uw product aan via het online aanmeldformulier.

Wat heb ik nodig voor de aanmelding?

Op het aanmeldformulier moet u onder andere het volgende invullen of uploaden:

 • Informatie over uw bedrijf, zoals de naam van het bedrijf en adresgegevens.
 • Gegevens over het product, zoals:
  • Categorie product. Bijvoorbeeld voeding voor medisch gebruik.
  • Een omschrijving van het product en eventueel de merknaam.
  • De datum waarop u het product op de markt wil brengen.
 • Een etiket van het product.
 • Informatie over de samenstelling van het product. Zoals een lijst met ingrediënten.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding. We controleren bij uw aanmelding niet of uw product aan de wettelijke eisen voldoet. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor.