Advies volksgezondheidsrisico's, deel 3 risico’s consumptie van met fipronil besmette leghennen en verwerkte leghenproducten

Bureau risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is in dit deeladvies van 1 september 2017 ingegaan op de beantwoording van de vragen over de volksgezondheidsrisico's van de consumptie van met fipronil besmette leghennen en producten waarin deze leghennen verwerkt zijn.