Tips voor veilig gebruik van biociden

 • Lees voor gebruik het etiket goed. Hierop staan de gevaren bij het gebruik van het product en de veiligheidsmaatregelen die u moet nemen om u tegen deze gevaren te beschermen.
 • Volg bij gebruik van het product de gebruiksaanwijzingen nauwgezet op om onnodige blootstelling aan het product te voorkomen en om een goede werking te garanderen.

Informatie op het etiket

Het etiket van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bevat een wettelijk gebruiksvoorschrift en een gebruiksaanwijzing.

 • Biociden mogen alleen worden verhandeld of gebruikt als deze zijn toegelaten. Toegelaten middelen kunt u herkennen aan het toelatingsnummer dat op het etiket staat. Het toelatingsnummer is een cijfercode van 4 of 5 cijfers gevolgd door de hoofdletter N (bijvoorbeeld 12345N). Nieuwe toelatingen zijn op het product herkenbaar door vermelding van een landenaanduiding gevolgd door 2 getallen (bijvoorbeeld NL-001234-0000).
 • In het wettelijke gebruiksvoorschrift staat waarvoor het middel wel en niet gebruikt mag worden.
 • In de gebruiksaanwijzing staan zaken zoals:
  • dosering;
  • wijze waarop het middel gebruikt moet worden;
  • gebruik van technische hulpmiddelen zoals handschoenen;
  • voorzorgsmaatregelen;
  • veiligheidsadviezen voor de bescherming van mens, dier en milieu.
 • Op het etiket staan de gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Ze geven informatie over de gevaren en de maatregelen die u kunt nemen om deze te voorkomen.
 • Lijst van middelen die vrij te koop zijn bij bijvoorbeeld drogisterijen, supermarkten en bouwmarkten.