Cameratoezicht in slachthuizen

Met cameratoezicht kan de NVWA beter toezien op dierenwelzijn in slachthuizen. Dat blijkt uit de evaluatie die landbouwminister Schouten op 3 september 2021 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De circa 90 grootste slachthuizen in Nederland die onder andere runderen, varkens en pluimvee slachten, hebben aangegeven vrijwillig mee te werken aan cameratoezicht. De NVWA voert nu ruim 100 camera-inspecties per maand uit.

Toezichthouders zien in de praktijk meerwaarde en hebben het beeld dat er meer aandacht voor dierenwelzijn is bij de slachthuizen. In onderstaande video legt een van onze dierenartsen uit hoe wij het cameratoezicht in de praktijk toepassen.

Uitkomsten evaluatie

Alle uitkomsten van de evaluatie zijn te vinden in de factsheet cameratoezicht dierenwelzijn in slachthuizen.