Verbod op medische claims

U mag medische claims niet gebruiken op etiketten en in reclame voor levensmiddelen. Dit verbod geldt zowel voor reclame richting consumenten en bedrijven als naar beroepsgroepen in de gezondheidszorg.

Het gebruik van medische claims bij producten leidt er in veel gevallen toe dat de producten worden beschouwd als geneesmiddelen. Voor geneesmiddelen is het hebben van een handelsvergunning verplicht volgens de Geneesmiddelenwet. Ook de levensmiddelenwetgeving verbiedt nadrukkelijk het gebruik van medische claims bij het verkopen of aanprijzen van levensmiddelen.