Algemene voorwaarden etikettering diervoeder

Etiketten van diervoeder moeten duidelijke informatie bevatten over de samenstelling en de herkomst. Welke voorwaarden gelden nog meer?

Waar moet de informatie op het etiket aan voldoen?

  • duidelijke informatie over samenstelling en herkomst
  • duidelijk zichtbaar
  • onuitwisbaar
  • goed leesbaar

Duidelijke informatie over samenstelling en herkomst

Op het etiket van diervoeder moet staan wat erin zit en voor welke dieren het voeder bedoeld is. En u mag alleen eigenschappen toeschrijven aan het diervoeder die u waar kunt maken.

Duidelijk zichtbaar

Het etiket met verplichte gegevens moet op een opvallende plaats op de verpakking zitten.

Onuitwisbaar

De informatie mag niet te verwijderen zijn.

Goed leesbaar

De informatie op het etiket moet duidelijk en goed leesbaar zijn en in een (officiƫle) taal zijn opgesteld van de lidstaat waar het diervoeder op de markt wordt gebracht.

Verkoop van diervoeders via webshops

Bij verkoop van diervoeders via webshops (koop op afstand) moet u ervoor zorgen dat de verplichte etiketteringsgegevens op uw website duidelijk en leesbaar vermeld staan bij het te koop aangeboden diervoeder.

Onverpakte diervoeders

Werkt u met voedermiddelen of mengvoeders in niet-gesloten verpakkingen of los gestort in transportmiddelen (bulkvervoer)? Dan moet u de verplichte etiketteringsgegevens op een begeleidend document vermelden (bijvoorbeeld pakbon of CMR-document).

Via het referentienummer van de partij of lot moet dit document gelinkt zijn aan de partij. In artikel 23 van de Marktverordening vindt u welke diervoeders onverpakt mogen blijven.

Waar staat dit in de wet?

Wilt u meer weten over de algemene voorwaarden voor etikettering van diervoeders? In de Marktverordening (Verordening (EG) Nr. 767/2009) staat meer informatie. U vindt er een toelichting op de begrippen 'niet misleidend', 'aanbiedingsvorm', 'techniek voor communicatie op afstand' en 'communautaire gedragscodes voor etikettering'.

U vindt de algemene voorwaarden in de wetsartikelen 11 tot en met 14 van de Marktverordening.