Handleidingen diervoedersector over etikettering

De diervoedersector heeft de wetgeving over etikettering vertaald naar eigen handleidingen. In die handleidingen vindt u praktijkvoorbeelden over de inhoud en de vorm van een etiket.

Welke handleidingen heeft de diervoedersector gemaakt?

De diervoedersector heeft 2 handleidingen gemaakt over etikettering van diervoeder, te weten:

  1. FEDIAF code of good labeling for petfood van 20 oktober 2011.
  2. COPA/COGECA/FEFAC code of good labeling practice for compound feed for food-producing animals van 2014.

Bedrijven kunnen bij een inspectie door de NVWA aangeven of ze volgens de handleidingen van de diervoedersector werken en welke passages ze uit deze handleidingen hebben overgenomen.

Beide handleidingen zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.