Regels etiket diervoeders met dierlijk eiwit

Produceert, vervoert of gebruikt u dierlijke eiwitten of andere voedermiddelen van dierlijke oorsprong? Of mengvoeders die dat bevatten? Ga na of er een waarschuwing op de verpakking moet staan.

Waarschuwing voor verkeerd gebruik

Het gebruik van dierlijke eiwitten en andere producten van dierlijke oorsprong in de voeding van landbouwhuisdieren is aan de strenge regels van de 'feedban' gebonden. Deze regels voorkómen dat dieren via hun voer besmet raken met ziekten zoals BSE of scrapie. Om ontvangers van dierlijke eiwit en mengvoeders te waarschuwen voor verboden gebruik moet het volgende op het etiket staan:

Product Voorgeschreven vermelding op verpakking Zie Verordening (EG) nr. 999/2001

Vismeel

'Vismeel - niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers, behalve niet-gespeende herkauwers' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel A, onder b), eerste alinea
Vismeel-bevattende melkvervangers voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren 'Bevat vismeel - niet geschikt voor vervoedering aan andere herkauwers dan niet-gespeende herkauwers' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel E, onder f)
Mengvoeders voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren die vismeel bevatten 'Bevat vismeel - niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel A, onder b), tweede alinea

Dicalcium- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong

'Dicalcium-/tricalciumfosfaat - niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers'

Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel B, onder a)

Mengvoeders die dicalcium- of tricalciumfosfaat  bevatten 'Bevat dicalcium-/tricalciumfosfaat - niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel B, onder b)

Bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers

'Bloedproducten van niet-herkauwers - niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C, onder d), eerste alinea
Mengvoeders die bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers bevatten 'Bloedproducten van niet-herkauwers - niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C, onder d), tweede alinea

Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers (anders dan vismeel)

'Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers - niet geschikt voor voeders voor andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren en pelsdieren' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder e), eerste alinea
Mengvoeder voor aquacultuurdieren die verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers (anders dan vismeel) bevatten 'Bevat verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers - niet geschikt voor vervoedering aan andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren en pelsdieren' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder e), tweede alinea
Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van gekweekte insecten 'Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van insecten - niet geschikt voor voeders voor andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren en pelsdieren' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel F, onder c), eerste alinea
Mengvoeders die verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van gekweekte insecten bevatten 'Bevat verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers - niet geschikt voor vervoedering aan andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren en pelsdieren' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel F, onder c), tweede alinea
Mengvoeders die verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers bevatten en die worden geëtiketteerd volgens de eisen van het derde land waarnaartoe ze geëxporteerd worden 'Bevat verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers' Bijlage IV, hoofdstuk V, deel E, punt 3, onder c)

Meer regels over dierlijk eiwit in diervoeder

In bijlage IV van Verordening (EG) nr. 999/2001 staan ook voorschriften over: