Regels etiket diervoeders met een bijzonder voedingsdoel (dieetvoeders)

Produceert u diervoeders met een bijzonder voedingsdoel, zoals dieetvoeder? Dan moet uw voeder voldoen aan de essentiële voedingskenmerken zoals vermeld in de Dieetrichtlijn. Bovendien moet u op het etiket een aantal aanvullende gegevens vermelden.

Aanvullende vermeldingen etiket dieetvoeder

  • het woord ‘dieet’
  • soort diervoeder: volledig of aanvullend
  • bijzonder voedingsdoel conform tekst kolom 1 van deel B, RL 2008/38
  • aanvullende vermeldingen op etiket kolom 3, 4, 5 en 6 van deel B, RL 2008/38 ‘aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts of voedingsdeskundige te raadplegen’

Waar staat dit in de wet?

Zie voor meer informatie de artikel 9, 10 en 18 van de Marktverordening en de Dieetrichtlijn 2008/38/EEG. U kunt ook meer informatie vinden op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen.