Regels etiket diervoeders met genetisch gemodificeerde grondstoffen

Produceert u diervoeder met genetisch gemodificeerde organismen? Of bevat het diervoeder genetisch gemodificeerde organismen? Dan moet u op het etiket rekening houden met 2 Europese regels.

Europese regels

  1. artikel 25 van de verordening (EG) nr. 1829/2003 over genetisch gemodificeerde levensmiddelen en dierenvoeders en
  2. artikel 4 van verordening (EG) 1830/2003 over traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG.