Regels etiket toevoegingsmiddelen en voormengsels

U produceert of verhandelt toevoegingsmiddelen en voormengsels. Dan zijn er een aantal zaken die verplicht op het etiket moeten staan. Welke dat zijn hangt af van de grondstoffen die zijn gebruikt.

Wat zijn toevoegingsmiddelen?

Toevoegingsmiddelen zijn stoffen, micro-organismen of preparaten die geen voedermiddelen of voormengsels zijn en die opzettelijk aan diervoeder of water worden toegevoegd.

Wat zijn voormengsels?

Voormengsels zijn mengsels van toevoegingsmiddelen of mengsels van 1 of meer toevoegingsmiddelen met als drager voedermiddelen of water, die niet bedoeld zijn voor rechtstreekse vervoedering aan dieren.

Verplichte vermeldingen etiket toevoegingsmiddelen en voormengsels

 • functionele groep zoals die in de vergunning staat
 • specifieke benaming
 • naam of handelsnaam bedrijf (verantwoordelijk voor de etikettering)
 • netto gewicht
 • gebruiksaanwijzing
 • aanbevelingen voor veilig gebruik
 • specifieke voorschriften volgens vergunning met inbegrip van diersoorten waarvoor het bedoeld is
 • identificatienummer
 • referentienummer, batchnummer of lotnummer van de partij
 • productiedatum

In geval van voormengsels moet u aanvullend vermelden:

 • het woord 'voormengsel'
 • draagstoffen (voedermiddelen of water)
 • houdbaarheidsdatum (minimum)

Waar staat dit in de wet?

Zie voor meer informatie artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1831/2003. Uitzonderingen op de verplichte vermelding kunt u vinden in artikel 21 van de Marktverordening.

Aanvullende eisen specifieke toevoegingsmiddelen en voormengsels

Als het om specifieke toevoegingsmiddelen en voormengsels gaat, dan moeten er aanvullende gegevens op het etiket staan. Hieronder vindt u de eisen per soort toevoegingsmiddel of voormengsels.

Zoötechnische toevoegingsmiddelen, coccidiostatica en histomonistatica

 • uiterste garantiedatum of uiterste houdbaarheidsdatum
 • gebruiksaanwijzing
 • concentratie

Enzymen

 • uiterste garantiedatum of uiterste houdbaarheidsdatum
 • gebruiksaanwijzing
 • concentratie
 • naam van het actieve bestanddeel
 • aantal activiteitseenheden

Micro-organismen

 • uiterste garantiedatum of uiterste houdbaarheidsdatum
 • gebruiksaanwijzing
 • stamidentificatienummer
 • aantal kolonievormende eenheden per gram

Nutritionele toevoegingsmiddelen

 • gehalte aan werkzame stof
 • uiterste garantiedatum of uiterste houdbaarheidsdatum

Technologische toevoegingsmiddelen

 • gehalte aan werkzame stof

Aromatische stoffen

 • bijmengingsgehalte in voormengsels

Waar staat dit in de wet?

Zie voor meer informatie bijlage III van Verordening (EG) nr. 1831/2003.