Diergeneesmiddelen: registratie

Gebruik van producten van dierlijke oorsprong bij de vervaardiging van diergeneesmiddelen? Dan heeft u te maken met registratie.