Eieren en eiproducten: aanvragen erkenning en registratie

Productie voor menselijke consumptie

  • Ga naar de website van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE)

Eiproducten geproduceerd voor menselijke consumptie, bestemd voor ander gebruik

Eiproducten geproduceerd uit dierlijke bijproducten (niet voor menselijke consumptie)