Entrepot: erkende bedrijven

Welke entrepots voor de opslag van dierlijke producten die niet aan de EU-eisen voldoen zijn erkend op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van Richtlijn 97/78/EG?

Erkende entrepots en scheepsleveranciers