Gemedicineerd diervoeder: uitzonderingen vergunningplicht

Voor de invoer van gemedicineerd diervoeder heeft u een vergunning nodig. Er zijn een paar uitzonderingen, waarbij melden volstaat.

Ook voor de invoer van gemedicineerd diervoeder heeft u een vergunning nodig. De vergunningplicht voor invoer geldt echter niet als het diervoeder:

  • is bereid uit een voormengsel voor diervoeder met medicinale werking waarvoor een EER-lidstaat een vergunning is verstrekt
  • dezelfde werkzame stoffen bevat als een voormengsel met medicinale werking waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel is verleend
  • soortgelijke kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling als dat voormengsel bevat, en
  • de zending vergezeld gaat van een volledig ingevulde verklaring als bedoeld in bijlage B van Richtlijn 90/167/EEG, die is afgegeven door de bevoegde instantie van de EER-lidstaat waaruit het voeder afkomstig is.

In deze uitzonderingssituaties volstaat een melding van invoer.