Handel levende dieren: registratie

Handelaar in gehouden hoefdieren zoals runderen, varkens, schapen, geiten of paarden? Handelaar in pluimvee? Dan heeft u te maken met registratie.