Herverpakkingsinrichting: erkende bedrijven

Welke herverpakkingsinrichtingen zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004?