Magen: erkende bedrijven

Welke bedrijven op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004 erkend voor het behandelen van magen om ze geschikt te maken voor menselijke consumptie?

Erkende bedrijven voor behandelde magen, blazen en darmen