Medische hulpmiddelen: registratie

Gebruik van producten van dierlijke oorsprong bij de vervaardiging van medische hulpmiddelen, bijvoorbeeld in-vitrodiagnostica? Dan heeft u te maken met registratie.