Quarantaine

U heeft te maken met een erkenning als u:

  • voorzieningen heeft waar geïmporteerde vogels in quarantaine worden gehouden;
  • runderen wilt verplaatsen binnen Europa die vrij moeten zijn van IBR en/of BVD;
  • runderen, varkens, schapen of geiten toe wilt laten tot een spermawinningscentrum;
  • wilt exporteren naar derde landen waarbij dieren in quarantaine moeten worden gehouden.