R&D Fyto: vergunning

Sommige organismen, planten, grond en groeimedia zijn door de EU aangemerkt als 'risicodragend materiaal'. Hiervoor gelden verboden. Wilt u dergelijk materiaal toch importeren, in het verkeer brengen, in bezit hebben of voor onderzoeksdoeleinden gebruiken? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de NVWA.

Ga voor meer informatie en het aanvragen van een vergunning naar de pagina R&D Fyto (EU-richtlijn 2019/829)