Slakken: erkende bedrijven

Welke bedrijven voor de productie van slakken voor menselijke consumptie zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004?

Erkende productie-inrichtingen voor kikkerbillen en slakken