Tussenproducten: registratie

Gebruik van dierlijk materiaal voor de vervaardiging van producten bestemd voor gebruik in geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, laboratoriumreagentia of cosmetica? Dan heeft u te maken met registratie.