Uitsnijderij: aanvragen erkenning en meer

Inrichting voor het uitsnijden of uitbenen van vers vlees? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Vraag een erkenning en/of aanvullende vergunning aan via het aanvraagformulier verleningen.

Hulp bij het aanvragen van een erkenning als uitsnijderij

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Selecteer als soort verlening 'Productie en handel van vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee en wild bestemd voor menselijke consumptie'.
 • Vink 'Erkenning of registratie voor: Uitsnijderij voor vers vlees' aan.
Kies de erkenning uitsnijderij voor vers vlees van... Als het gaat om vlees van...
Pluimvee - UIAPV gekweekte vogels zoals kippen en kalkoenen, of gekweekte vogels van soorten die meestal niet tot de landbouwhuisdieren worden gerekend zoals kwartels of parelhoenders
Gedomesticeerde hoefdieren - UIARV als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren zoals runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en paarden, of andere gedomesticeerde rundachtigen zoals buffels of wisenten
Gekweekt wild* - UIGRV gekweekte landzoogdieren die niet onder de definitie van als landbouwhuisdieren gehouden hoefdieren vallen, en gekweekte loopvogels zoals struisvogels
Lagomorfen - UITKO tamme konijnen
Vrij wild* - UIVVW andere landzoogdieren dan gekweekt wild en als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, en andere vogels dan pluimvee en loopvogels, die voor menselijke consumptie worden bejaagd

*Twijfel over het onderscheid tussen gekweekt en vrij wild? De Beleidsregel grof wild uit gesloten (omrasterde) gebieden licht dit nader toe.

Hulp bij het aanvragen van een aanvullende vergunning voor een uitsnijderij

Wilt u runderkoppen uitbenen waaruit het gespecificeerd risicomateriaal (SRM) nog niet is verwijderd?

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Selecteer als soort verlening 'Productie en handel van vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee en wild bestemd voor menselijke consumptie'.
 • Vink 'Erkenning of registratie voor: Uitsnijderij voor vers vlees' aan.
 • Kies de 'Erkenning voor: Uitbenen van runderkoppen - UIARK'.

Wilt u onvolledig gekoeld vlees ontvangen?

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Selecteer als soort verlening 'Productie en handel van vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee en wild bestemd voor menselijke consumptie'.
 • Vink 'Erkenning of registratie voor: Uitsnijderij voor vers vlees' aan.
 • Kies de optie 'Registratie voor: Ontvangst onvolledig gekoeld vlees - OOGV'.

Wilt u een exportregistratie aanvragen?

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Selecteer als soort verlening 'Export naar derde landen’.
 • Vink het land waarnaartoe het vlees geĂ«xporteerd wordt aan.
 • Kies, afhankelijk van het land, de betrokken bedrijfs- en/of productsoort.