Verzendingscentrum: erkende bedrijven

Welke bedrijven zijn op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004 erkend als verzendingscentrum voor levende tweekleppige weekdieren?

Erkende verzendingscentra