Vetten en oliën: aanvragen erkenning en registratie

Productie voor menselijke consumptie

Geproduceerd voor menselijke consumptie, bestemd voor ander gebruik

Geproduceerd uit dierlijke bijproducten (niet voor menselijke consumptie)