Voeding voor medisch gebruik: aanmelden producten

Brengt u voeding voor medisch gebruik voor het eerst in de handel? Dan moet u dit laten registreren bij de NVWA.

‘Producten die voor het eerst in de handel gebracht worden’ zijn producten:

  • die nog niet in Nederland op de markt zijn
  • die al op de markt zijn maar waarvan de naam of het merk wijzigt
  • waarop een nieuwe claim wordt vermeld
  • waarin een belangrijk nieuw ingrediënt wordt gebruikt
  • waarin een belangrijke verandering in de samenstelling plaatsvindt (kleine, niet-essentiële veranderingen leveren géén nieuw product op)

Formulier

De fabrikant of importeur stelt de NVWA in kennis door het invullen van het Aanmeldingsformulier Voeding voor specifieke groepen. Upload hierin een specimen (scan of foto) van het etiket van het betreffende product. Is het product al in een ander EU-land in de handel? Vermeld in het formulier dan de bevoegde autoriteit van het land van de eerste kennisgeving.