Vriesvaartuig: erkenning

Vaartuig aan boord waarvan visserijproducten worden ingevroren na voorbereidende handelingen en zo nodig verpakking? Dan heeft u te maken met erkenning.