Zuiveringscentrum: erkende bedrijven

Welke zeewaterbekkens zijn op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004 erkend als zuiveringscentrum voor levende tweekleppige weekdieren?

Erkende zuiveringscentra